ARBEIDSONGEVALLENWET 10 APRIL 1971 PDF

Telewerkers zijn werknemers die prestaties leveren in het kader van een arbeidsovereenkomst met behulp van informatietechnologie internet, e-mail, Een ongeval is een arbeidsongeval wanneer het is overkomen door en tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Voor een telewerker is het bijgevolg niet eenvoudig om te bewijzen dat hij aan het werk was wanneer het ongeval zich voordeed. Zonder vemelding van periode, dan geldt het vermoeden tijdens de kantooruren.

Author:Kajinris Malabei
Country:Norway
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):8 January 2005
Pages:370
PDF File Size:8.44 Mb
ePub File Size:8.95 Mb
ISBN:531-8-63511-455-6
Downloads:43757
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:YozuruHet begrip arbeidsongeval wordt uitgebreid tot het ongeval dat een werknemer buiten de uitoefening van zijn overeenkomst is overkomen maar dat veroorzaakt is door een derde wegens de uitvoering van de overeenkomst.

Weigeringsbeslissing door verzekeringsondernemingen inzake arbeidsongeval kan nu aangekaart worden bij de arbeidsrechtbank Het Fonds voor Arbeidsongevallen zal weigeringen van verzekeringsondernemingen voortaan kunnen aanvechten bij de arbeidsrechtbank. Procedureregels voor aangifte van lichte ongevallen vereenvoudigd De wet stelt voor om het aantal lichte ongevallen in het jaarverslag van de IDPB op te nemen om te vermijden dat deze uit de statistieken zouden verdwijnen. De bijlage van het koninklijk besluit van 27 maart betreffende de IDPB zal binnenkort aangepast worden.

De wet van 21 december trad in werking op 6 februari Bron: Fonds voor arbeidsongevallen Deel 2 - Wetsontwerp 14 maart 2 wijzigingen arbeidsongevallenwet Op 14 maart keurde de Commissie voor Sociale Zaken van de Kamer een wetsontwerp goed dat onder andere twee wijzigingen zal aanbrengen aan de arbeidsongevallenwet.

Begripsomschrijving van een arbeidsongeval wordt uitgebreid Artikel 7 tot en met 9 van de arbeidsongevallenwet van Ook wanneer een werknemer zich aanmeldt bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voor een spontane raadpleging in toepassing van de wetgeving op het gezondheidstoezicht van de werknemers, wordt de werknemer geacht zich op de plaats waar hij werkt te bevinden. Oprichting van een Nationaal College voor Sociale verzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid die volgende opdrachten zal krijgen Gestandaardiseerde methoden voorstellen voor de evaluatie van arbeidsongeschiktheid … Standaarden voor geneeskundige communicatie voorstellen.

Bijdragen tot betere kennis van de oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Ontwikkelen van aanbevelingen van gemeenschappelijke trajecten inzake de beroepsherinschakeling in de verschillende sectoren van de sociale zekerheid. Wat kan Mensura voor u doen?

Worden uw werknemers geconfronteerd met agressie door derden op de werkvloer? Hoe ga je hiermee om? Bekijk onze ondersteuning voor de uitwerking van een agressiebeleid. U hebt er ook mee te maken: medewerkers die lang afwezig zijn. Bijvoorbeeld door ziekte of na een ongeval. Meestal gaat het om mensen met kennis en ervaring, mensen op wie u bouwt en vertrouwt. Zulke gouden medewerkers vervangen en nieuwe krachten opleiden?

Dat kost u tijd en geld. Zodat ze stap voor stap weer aan het werk gaan. En u opnieuw van hun meerwaarde geniet, sneller dan verwacht. Hoe ontwikkelt u een beleid? Individuele medewerkers begeleiden die langdurig afwezig zijn? Opleidingen weer aan het werk?

Mensura ondersteunt u. Lees in onze brochure hoe we dat concreet aanpakken. Wilt u Mensura inschakelen voor Return to Work in uw organisatie? Neem contact op via mail: returntowork mensura. Meer informatie nodig? Wij helpen u graag.

VINCE DELMONTE EFFEKTIVER MUSKELAUFBAU PDF

Het lijkt er op dat je een oudere versie van Internet Explorer gebruikt.

.

BROCK LESNAR DEATH CLUTCH PDF

Geselecteerde artikels

.

FOXBORO IMT25 PDF

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

.

Related Articles